ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050569
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050262
รหัส Obec 6 หลัก :
  050569
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองแห้ววังมนศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nhonghawwangmonsuksa School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองแห้ว
ตำบล :
  วังสวาบ
อำเภอ :
  ภูผาม่าน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40350
โทรศัพท์ :
  0-4343-8203
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  nws.kkn5@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาม่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังสวาบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 21:46:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา


นางสาวศุภนันท์ พิมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน