ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชีพอนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050570
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050266
รหัส Obec 6 หลัก :
  050570
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชีพอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Cheepanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านห้วยม่วง
ตำบล :
  ห้วยม่วง
อำเภอ :
  ภูผาม่าน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40350
โทรศัพท์ :
  0-43-260-722
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2520
อีเมล์ :
  cheepanuson@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาม่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14:21:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชีพอนุสรณ์


ว่าที่ร.ต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชีพอนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน