ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำภูทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050571
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050267
รหัส Obec 6 หลัก :
  050571
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำภูทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAMPHUTHONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านซำภูทองเหนือ
ตำบล :
  ห้วยม่วง
อำเภอ :
  ภูผาม่าน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40350
โทรศัพท์ :
  0862308160
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  มิถุนายน 2518
อีเมล์ :
  samphuthongSPT@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาม่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10:54:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำภูทอง


นายวิมล ศรีบุตรตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำภูทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน