ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050572
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050265
รหัส Obec 6 หลัก :
  050572
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansubsomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านทรัพย์สมบูรณ์
ตำบล :
  ห้วยม่วง
อำเภอ :
  ภูผาม่าน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40350
โทรศัพท์ :
  043914115
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   7 กุมภาพันธ์ 2526
อีเมล์ :
  bansubsomboonsch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:54:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์


นายเสน่ห์ โคตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน