ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050575
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050260
รหัส Obec 6 หลัก :
  050575
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONSAWANGTAKRABUA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านภูผาม่าน
ตำบล :
  ภูผาม่าน
อำเภอ :
  ภูผาม่าน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40350
โทรศัพท์ :
  043396029
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤศจิกายน 2495
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาม่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลภูผาม่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:54:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ


นายสมว่า เพียศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน