ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050576
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050258
รหัส Obec 6 หลัก :
  050576
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่ากล้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phakluay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านท่าขาม
ตำบล :
  โนนคอม
อำเภอ :
  ภูผาม่าน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40350
โทรศัพท์ :
  087-854-7876
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 สิงหาคม 2495
อีเมล์ :
  paonareerut789@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนคอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:58:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย


นายกิตติพร ภูพันลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน