ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050577
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050259
รหัส Obec 6 หลัก :
  050577
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสว่างโนนสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sawangnonsung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านห้วยถ้ำเต่า
ตำบล :
  ภูผาม่าน
อำเภอ :
  ภูผาม่าน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40350
โทรศัพท์ :
  0-4321-0264
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กันยายน 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาม่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูผาม่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:06:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน