ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050578
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050187
รหัส Obec 6 หลัก :
  050578
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดขอนแก่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankutkhonkaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกุดขอนแก่น
ตำบล :
  กุดขอนแก่น
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-43457315
โทรสาร :
  043457315
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2475
อีเมล์ :
  khutkhonkhan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่นหว้าเซิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น


นายชวลิต หาญเชิงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน