ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050579
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050188
รหัส Obec 6 หลัก :
  050579
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไคร่นุ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khainoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านไคร่นุ่น
ตำบล :
  กุดขอนแก่น
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4321-3599
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  Khrainoon1234@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดขอนแก่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:48:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไคร่นุ่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไคร่นุ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน