ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050580
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050189
รหัส Obec 6 หลัก :
  050580
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านค้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOR
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านค้อ
ตำบล :
  กุดขอนแก่น
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4345-7312
โทรสาร :
  0-4345-7312
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2468
อีเมล์ :
  http://baankho@hotmail..com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดขอนแก่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  56 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 07:02:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านค้อ


นายไพศาล เมฆสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน