ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050581
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050241
รหัส Obec 6 หลัก :
  050581
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนศิลาโนนม่วงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsilanonmuangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนศิลา
ตำบล :
  หนองกุงเซิน
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-43260282
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2471
อีเมล์ :
  Nonsilanonmuangwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่นหว้าเซิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุงเชิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:33:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา


นางสาวเสาวณีย์ ผาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน