ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050582
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050190
รหัส Obec 6 หลัก :
  050582
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Noonsumran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโนนสำราญ
ตำบล :
  กุดขอนแก่น
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0868618523
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กันยายน 2508
อีเมล์ :
  noonsumran2528@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดขอนแก่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:54:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน