ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050585
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050193
รหัส Obec 6 หลัก :
  050585
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองโพนนาหม่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongphonenamor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองโพน
ตำบล :
  กุดขอนแก่น
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0896202193
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2481
อีเมล์ :
  Nongphonenamor @hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่นหว้าเซิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดขอนแก่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 21:11:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ


นางจริยา นิตยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนนาหม่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน