ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050586
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050225
รหัส Obec 6 หลัก :
  050586
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sounkluyhuychunwittayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสวนกล้วย
ตำบล :
  บ้านเรือ
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4326-0253
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  sounkluy@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูเวียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:48:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร


นายณัฏณรงค์ พิริยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน