ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050587
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050196
รหัส Obec 6 หลัก :
  050587
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดดุกวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankuddukwitiya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านกุดดุก
ตำบล :
  ดินดำ
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4321-0700
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ต.ค. 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำบอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อปท.ดินดำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  79 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา


นายทรงวุฒิ ทาระสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน