ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050591
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050198
รหัส Obec 6 หลัก :
  050591
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtoomnonsawon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนสวรรค์
ตำบล :
  ดินดำ
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4321-3825
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กุมภาพันธ์ 2494
อีเมล์ :
  nt.school.223@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดินดำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  81 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:01:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์


นายสุรพงษ์ พรมชมชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน