ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050592
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050199
รหัส Obec 6 หลัก :
  050592
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดแคนประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUDCANPRACHASAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกุดแคน
ตำบล :
  ทุ่งชมพู
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0890417010
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำบอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งชมพู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:28:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์


นายอุ่นทยา ผาผง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน