ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050593
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050249
รหัส Obec 6 หลัก :
  050593
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกลางวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokklangwithaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกกลาง
ตำบล :
  หว้าทอง
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  043260415
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำบอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หว้าทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:17:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา


นายบรรจง ทุมมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน