ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050594
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050200
รหัส Obec 6 หลัก :
  050594
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOKSONGPUEYDONDOOWITTAYASCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกสงเปีอย
ตำบล :
  ทุ่งชมพู
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4321-3539
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  น้ำบอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่มชมพู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:22:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา


นายสุริยะ ชิดทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2