ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050595
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050201
รหัส Obec 6 หลัก :
  050595
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งชมพู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantungchomphoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทุ่งชมพู
ตำบล :
  ทุ่งชมพู
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2508
อีเมล์ :
  tungchomphoo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำบอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งชมพู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู


นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชมพู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน