ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050596
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050250
รหัส Obec 6 หลัก :
  050596
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongpakwaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองผักแว่น
ตำบล :
  หว้าทอง
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  081-0559897
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2408
อีเมล์ :
  nongpakwaen2408@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หว้าทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:33:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา


นายเจริญชัย สิงห์แป
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2