ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050598
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050203
รหัส Obec 6 หลัก :
  050598
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuykinudonpuemwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหว้ยขี้หนู
ตำบล :
  ทุ่งชมพู
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4329-3657
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2453
อีเมล์ :
  huewkhinu@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำบอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งชมพู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 16:04:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา


นายสุขวัชร เทพปิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน