ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050600
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050205
รหัส Obec 6 หลัก :
  050600
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดน้ำใส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankudnamsai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านกุดน้ำใส
ตำบล :
  นาชุมแสง
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4345-8311
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/04/2485
อีเมล์ :
  alpha_kit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูเวียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2561 เวลา 20:40:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน