ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050602
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050206
รหัส Obec 6 หลัก :
  050602
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาชุมแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NACHUMSANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาชุมแสง
ตำบล :
  นาชุมแสง
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  043458250
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  nachumsang9@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:45:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง


นายพลกฤษณ ศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมแสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน