ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050604
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050208
รหัส Obec 6 หลัก :
  050604
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongyanglannongtum school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองย่างแลน
ตำบล :
  นาชุมแสง
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  ไม่มี
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  Lantum55thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:38:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม


นายสมพร ทะเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน