ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050605
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050209
รหัส Obec 6 หลัก :
  050605
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongloompuk bungsang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
ตำบล :
  นาชุมแสง
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  043-260428
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  NLP school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูเวียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:20:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง


นายจตุพล ยุระศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน