ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050607
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050211
รหัส Obec 6 หลัก :
  050607
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนอุดมสะอาดวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonudom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโนนสว่าง
ตำบล :
  นาหว้า
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4326-0128
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ. 2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่นหว้าเซิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:24:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา


นายพุฒิศักดิ์ อุปรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน