ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาหว้านาเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050609
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050213
รหัส Obec 6 หลัก :
  050609
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาหว้านาเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nawhanacharoen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาหว้า
ตำบล :
  นาหว้า
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  043041233
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พ.ย. 2508
อีเมล์ :
  nawanacharoen_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่นหว้าเซิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 15:27:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาหว้านาเจริญ


นายณภพ น้ำใจดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้านาเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน