ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050611
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050215
รหัส Obec 6 หลัก :
  050611
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนสมบูรณ์
ตำบล :
  นาหว้า
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  050138374
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่นหว้าเซิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 18:31:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์


นายศรุต บุญโนนแต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน