ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยชันวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050614
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050218
รหัส Obec 6 หลัก :
  050614
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยชันวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaychanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยชัน
ตำบล :
  นาหว้า
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-43041235
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2515
อีเมล์ :
  huaychan.kkn5@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:10:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยชันวิทยา


นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยชันวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน