ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050615
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050219
รหัส Obec 6 หลัก :
  050615
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภูเวียงวิทยายน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเมีองใหม่
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เวียงเก่า
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  043438203
โทรสาร :
  043438251
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงเก่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ในเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:32:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน


นายสวัสดิ์ พรมโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยายน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน