ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050616
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050220
รหัส Obec 6 หลัก :
  050616
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสูงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankoksungwittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโคกสูง
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เวียงเก่า
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  04150
โทรศัพท์ :
  0-4326-0424
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 เมษายน 2478
อีเมล์ :
  koksung1999@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงเก่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลในเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:48:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา


นายปิติกร หงษ์เวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน