ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050617
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050221
รหัส Obec 6 หลัก :
  050617
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านแดง
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เวียงเก่า
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0982719564,0880559895
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 ต.ค.2495
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ในเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:59:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน