ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050618
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050222
รหัส Obec 6 หลัก :
  050618
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  photongnongtaopoonwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโพธิ์
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เวียงเก่า
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4326-0476
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2479
อีเมล์ :
  photong-123456@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงเก่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ในเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:49:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา


นางวนิดา เครือไกรวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน