ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050621
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050226
รหัส Obec 6 หลัก :
  050621
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาก้านเหลือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannakanluangschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดอนหัน
ตำบล :
  ภูเวียง
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40510
โทรศัพท์ :
  0-4329-1890
โทรสาร :
  043292143
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2461
อีเมล์ :
  nkl57@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูเวียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลภูเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 15:44:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง


นายธงชัย สุขสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน