ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระบาท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050623
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050252
รหัส Obec 6 หลัก :
  050623
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพระบาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banprabat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพระบาท
ตำบล :
  หว้าทอง
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4326-0331
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 ตุลาคม 2498
อีเมล์ :
  prabat218@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำบอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต. หว้าทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13:42:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพระบาทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน