ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050624
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050224
รหัส Obec 6 หลัก :
  050624
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเรีอ
ตำบล :
  บ้านเรือ
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4329-1867
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 /09/2461
อีเมล์ :
  e-mail : banruaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:55:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเรือ


นายสุเมธ ดีชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน