ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้าทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050627
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050253
รหัส Obec 6 หลัก :
  050627
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหว้าทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwathong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหว้าทอง
ตำบล :
  หว้าทอง
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4326-0469
โทรสาร :
  043260469
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำบอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หว้าทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหว้าทอง


นางปัญชลิกา นามมณทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน