ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050629
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050228
รหัส Obec 6 หลัก :
  050629
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลภูเวียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanphuwiang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านภูเวียง
ตำบล :
  ภูเวียง
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  043291212
โทรสาร :
  043291222
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูเวียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง


นายวิเชียร ไกรศรีวรรธน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน