ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกไร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050630
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050237
รหัส Obec 6 หลัก :
  050630
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBANCOKRAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกไร่
ตำบล :
  สงเปือย
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4329-1861
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2493
อีเมล์ :
  khokrai@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูเวียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สงเปือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:35:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกไร่


นางรุ่งทิวา บาลยอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน