ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำแข้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050631
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050238
รหัส Obec 6 หลัก :
  050631
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถ้ำแข้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thumkae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านถ้ำแข้
ตำบล :
  สงเปือย
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40510
โทรศัพท์ :
  043260224
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ตุลาคม 2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูเวียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สงเปือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:35:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้


นายธนะภูมิ ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำแข้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน