ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050633
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050235
รหัส Obec 6 หลัก :
  050633
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสงเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanSongpuey
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสงเปีอย
ตำบล :
  สงเปือย
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4329-1343
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กันยายน 2496
อีเมล์ :
  songpueyschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูเวียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สงเปือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:59:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสงเปือย


นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน