ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050634
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050236
รหัส Obec 6 หลัก :
  050634
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอ่างศิลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Angsila School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านอ่างศิลา
ตำบล :
  สงเปือย
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4329-1212
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2518
อีเมล์ :
  angsilakkn5@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูเวียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สงเปือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:28:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอ่างศิลา


นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างศิลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน