ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050635
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050194
รหัส Obec 6 หลัก :
  050635
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จตุรคามรังสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jaturakamrungsan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ่อ
ตำบล :
  เขาน้อย
อำเภอ :
  เวียงเก่า
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  043917047
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงเก่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:42:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์


นายสวัสดิ์ สุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน