ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050636
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050195
รหัส Obec 6 หลัก :
  050636
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannapangkururatsamukkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเขาน้อย
ตำบล :
  เขาน้อย
อำเภอ :
  เวียงเก่า
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  062189633
โทรสาร :
  043917029
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 กันยายน 2495
อีเมล์ :
  ไม่มี
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงเก่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10:35:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี


นางกองแก้ว อุปรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน