ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050637
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050230
รหัส Obec 6 หลัก :
  050637
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองเก่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmueanggao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเมืองเก่า
ตำบล :
  เมืองเก่าพัฒนา
อำเภอ :
  เวียงเก่า
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  043438297
โทรสาร :
  043438297
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01062479
อีเมล์ :
  suchatgood@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงเก่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเก่าพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า


นายธนธรรม มีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน