ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050638
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050231
รหัส Obec 6 หลัก :
  050638
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินร่องโนนสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHINRONGNONSAWAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหินร่อง
ตำบล :
  เมืองเก่าพัฒนา
อำเภอ :
  เวียงเก่า
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  Hinrongschool1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงเก่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเก่าพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ึ70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 22:15:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์


นายนงศักดิ์ เครือไกรวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน