ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050639
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050232
รหัส Obec 6 หลัก :
  050639
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongnakhamprachanukhro
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองนาคำ
ตำบล :
  เมืองเก่าพัฒนา
อำเภอ :
  เวียงเก่า
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  043917052
โทรสาร :
  043917052
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 ธันวาคม 2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเก่าพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:53:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์


นางพิมพ์สุภา เจียงภูเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน