ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050644
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050239
รหัส Obec 6 หลัก :
  050644
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkungsernnongnopatthana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองกุงเชิน
ตำบล :
  หนองกุงเซิน
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0819648346
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  nnp240@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่นหว้าเซิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุงเชิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 12:28:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา


นายสุรพล แสนสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน