ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050645
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050242
รหัส Obec 6 หลัก :
  050645
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกุงธนสารโศภน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkungtanasan sophon school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านหนองกุงธนสารโศภณ
ตำบล :
  หนองกุงธนสาร
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-43917-550
โทรสาร :
  043917550
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำบอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  76 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 21:23:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน


นายระลึก ราชาวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน